Historia

Historik över Sällskapet Länkarna i Arvika

1952

Den 2 februari bildades Sällskapet Länkarna i Arvika. En av initiativtagarna
och sällskapets ordförande under många år var Ole Törnqvist. Han hade
genom sitt arbete åkt landet runt och därigenom fått kännedom om
länkrörelsen. De andra två som var med vid bildandet var Ivar Stake som
därmed blev sällskapets första sekreterare samt Göran Nilsson som likaledes
blev sällskapets första kassör. Efter en tid nämligen den 31 juli hölls det första
mötet i egen lokal vid hamnområdet ett rum på 30 kvm. Innan dess hade
möten hållits regelbundet bla på Turisthotellet, Gate gästgiveri samt i de nya
medlemmarnas bostäder.

1954

Inköptes sommarhemmet i Västra Sund, säljare var Missionsförsamlingen.
Priset var 22000 kr. Detta var på den tiden en svindlande summa. Nämnas
kan att ett lån som Arvika kommun beviljat senare avskrevs.

1961

Var ett betydelsefullt år i sällskapets historia. Då inköpte Arvika kommun
fastigheten Strand för uthyrning till sällskapet. Detta är främst fd
drätselkammarens ordförande Ove Luthmans förtjänst att denna affär kom till
stånd. Han har på många sätt stöttat oss i vårt arbete. Heder åt den mannen.

1967

Ägde en utbrytning rum. Ett nytt sällskap bildades och anslöts till
riksorganisationen. Efter en tid återkom en del av utbrytarna till sitt gamla
sällskap. Så småningom upplöstes det nybildade sällskapet.

1969

Byggdes ett nytt hus vid sommarhemmet. En byggnad med samlingssal, bastu
samt tvättrum. Senare byggdes även en veranda.
1972

Firade sällskapet sitt 20-årsjunileum med att vara värd för riksträffen under
pingsthelgen. Såväl förhandlingar som jubileumsbanketten hölls i
Sporthallen. Omkring 800 personer deltog i riksträffen.

1976

Fick vi våra efterlängtade hobbylokaler vid Strand. Paviljongen ger plats för
snickeri, vävning, bordtennis, biljard m.m.

1980

Påbörjades en fullständig renovering av sommarhemmet. Genom att anslag
beviljats och att arbetet utfördes av medlemmarna kan arbetet avslutas tidigt
nästa år. Ett helt nytt sommarhem står rustat att te emot medlemmarna samt
gästande länkar från Sverige och Norge.

1984

Iordningställdes en golfbana i miniatyr vid sommarhemmet. Detta visade sig
vara en fin rehabiliteringssport för medlemmarna. En del dräneringsarbeten
har också utförts.

1987

Firade sällskapet sitt 35-årsjubileum vid Volvogården med många gästande
länkar från Sverige och Norge.

1991

Vår sektion i Charlottenberg bildar eget sällskap. De kommer i fortsättningen
att gå under namnet ”De fria sällskapen länkarna Eda”.

1992

Firade sällskapet sitt 40-årsjubileum i Parkhallen. Vår duktiga damklubb
överlämnade vid detta tillfälle en penninggåva på hela 5000 kr. Utöver många
länkkamrater från Sverige och Norge deltog från kommunens sida blivande
kommunalrådet Claes Pettersson med att överräcka en tavla.

1996

Hans Löfgren avgår på egen begäran på årsmötet efter hela 20-år som
ordförande. Till ny ordförande på årsmötet väljs Sven Persson.

1998

Sven Persson avgår som ordförande efter 2-år på posten och efterträds på
årsmötet av Kjell Olsson.

1999

Vårt sällskap ansluts till riksorganisationen ”De fria sällskapen länkarnas
samorganisation”. Denna bildades för att tillvarata länkrörelsens intressen
när socialstyrelsen nu övertagit landstingens roll som bidragsgivare och
ställer som krav att pengar endast ges till registrerade riksorganisationer.

2000

Vårt sommarhem i Västra Sund drabbas på senhösten av den nu riksbekanta
översvämningen. En av våra byggnader blev i det närmaste totalförstörd. Med

hjälp av byggföretag samt egna insatser räknar vi med att under våren 2002
åter kunna ta i bruk en nyrenoverad byggnad innehållande möteslokal,
duschrum samt förråd.

2002

Sällskapet firar sitt 50-årsjubileum i ” Grottan Folkets Park” med gästande
länkkamrater från både Sverige och Norge. Även representanter från
länkarnas samorganisation fanns på plats för att överräcka standar.
Kommunens representant socialnämndens ordförande Irene Axelsson håller
tal samt överräcker en gåva. För första gången utdelas stipendier ur Bengt
Holmbergs fond till förtjänta medlemmar nämligen Hans Löfgren och Rune
Nyhlen.

2006

Sällskapet deltar tillsammans med de två Karlstadssällskapen i en hälsomässa
i Sunne. Mässan hade samlat 55 utställare från hela landet.
Sällskapet anordnar ”Alternativ jul” för 40:e året i rad.

2007

Sällskapet firar sitt 55-årsjubileum i ”Grottan Folkets Park”. Uppvaktande
sällskap är Karlstad Älvgatan, Futurum Karlstad, Grums,
Karlskoga/Degerfors samt Oslo Nord. Vid detta tillfälle tilldelas Wenche
Wennerström och Kjell Olsson 1000 kr var ur Bengt Holmbergs fond till
förtjänta medlemmar.

2008

Sällskapet flyttar i januari till ny länklokal i centrala Arvika. Den gamla
lokalen ”Strand” som man hyrt sedan 1961 avser kommunen nu att försälja.
På årsmötet avgår Kjell Olsson efter 10-år som ordförande. Till ny ordförande
väljs Wenche Wennerström och blir därmed historisk som sällskapets första
kvinnliga ordförande. Sällskapet inleder på försök ett samarbete med LP-
stiftelsen, IOGT-NTO, Verdandi samt FMN i syfte att stärka den utåtriktade
verksamheten.
En välbehövlig upprustning/renovering av sommarhemmet inleds med att byta
6 fönster mot sjösidan, nya innertak, målning och tapetsering av kök och TV-
rum samt inköp av ny spis, spisfläkt och kylskåp. Tanken är att samtliga rum
skall genomgå renovering.

2010

Sällskapet hade förmånen att tillsammans med Karlstadssällkapet Älvgatan
vara medarrangör när Karlstadssällskapet Futurum anordnade vår-
riksträffen i Karlstad. Den kände skådespelaren Stig Engström framförde en
mycket uppskattad och tänkvärd monolog om just alkohol.

Riksträffen som ansågs som mycket lyckad hade samlat 245 deltagare från 34
svenska och 3 norska sällskap.

2011

Den invändiga renoveringen av sommarhemmet som startade 2008 är nu
genomförd. Här har medlemmarna gjort en fin insats. Sommarhemmet står
nu väl rustat att ta emot egna medlemmar samt länkvänner med anhöriga från
Sverige och Norge. Sällskapet anordnar ”Alternativ jul” för 45:e året i rad.

2012

Den 4 februari firade sällskapet sitt 60-årsjubileum på Gate Gästgiveri inför
ett 80-tal deltagare. Till gästerna hör ett 30-tal norrmän från sällskapen Oslo
79, Oslo 89, Oslo Nord och Drammen. De svenska gästerna var från Grums,
Futurum, Karlstad Älvgatan, Karlskoga, Jönköping 01, Göteborg, Skara, samt
länkarnas samorganisation. Kommunens representant var utskottsordförande
Aina Wåhlund som höll tal och överräckte en Klässbolsduk. Ett fint och
värdigt jubileum.
Sällskapet deltar på Nordisk Treff i Drammen. Den 12 maj deltar sällskapet
på Grumslänkarnas 30-årsjubileum och överlämnar en minnesplakett.
Sällskapet deltar på de båda riksträffarna i Borås respektive Alvesta.
Midsommarfest i Västra sund. Vi får besök av välkände journalisten Kjell
”Keeper” Emanuelsson som både berättar om sitt spännande yrkesliv men
även sin väg ut ur sitt spritmissbruk.
Sällskapet deltar på datautbildning i Karlstad och Karlskoga anordnade av
samorganisationen.
Alternativ Jul för 46:e året i följd.
Utmärkelser: Kent Hammar 1-år, Hasse Olsson 5-år, Uno Johansson 20-år.

2013

Sällskapet deltar på vårens riksträff i Karlstad där Futurum står som arrangör
för träffen. Riksträffen samlade 280 deltagare från Sverige och Norge.
Även på höstens riksträff i Skara deltar sällskapet. Midsommarfest och
fisketävling anordnas vid sommarhemmet i Västra Sund. Sällskapet deltar på
Futurums höstfest i Karlstad. Alternativ Jul för 47:e året i följd.
Utmärkelser: Göran Alvarsson 2-årsstandar, Kent Hammar 2-årsstandar,
Gert Norrström 15-år, Kjell Olsson 25-år.

2014

Sällskapet deltar på vårens riksträff i Malmö. Midsommarfest i Västra Sund.
Informationskampanj med ”roll up” broschyrer på biblioteket, vårdcentralen
”verkstaden” och sjukhuset. Sällskapet inbjuds till Arvika Östra församlings
syförening för att berätta om vår verksamhet. Syföreningen stöder oss varje år
med bidrag till vår julfest. Alternativ Jul för 48:e året i följd.

2015

Sällskapet deltar som medarrangör på vårens riksträff i Karlstad där 10-års
jubilerande Futurum står för värdskapet. Sällskapet deltar på en
föreningsmässa i Arvika sporthall tillsammans med 75 andra föreningar. Här
får vi möjlighet berätta om vår verksamhet samt dela ut broschyrer.
Midsommarfest i Västra sund. Sällskapet deltar på höstens riksträff i Alvesta.
Alternativ Jul för 49:e året i följd.

2016

Sällskapet deltar på vårens riksträff i Uddevalla samt höstens riksträff i
Jönköping. Informationskampanj med vår ”roll up” samt broschyrer
genomförs på biblioteket, vårdcentralen ”verkstaden” sjukhuset.
Vid sommarhemmet i Västra Sund ansluts kommunalt vatten och avlopp.
Denna anslutning är obligatorisk. En stor kostnad för sällskapet 255000 kr.
Efter en bidragsansökan till kommunen halveras kostnaden. Alternativ Jul för
50:e året i följd.

2017

Sällskapet fyller 65-år. Detta firas med en kamratmiddag på Gate Gästgiveri.
Sällskapet deltar på vårens riksträff i Skara samt höstens riksträff hos 70-
årsjubilerande Borås. Sällskapet överlämnar en minnesplakett till jubilaren.
Midsommarfest i Västra Sund. Alternativ Jul för 51:e året i följd.

2018

Sällskapet deltar på Nordisk Treff på Comfort Hotel Gardemoen. I samband
med träffen firar DNL Ullensaker sitt 40-årsjubileum. Sällskapet uppvaktar
jubilaren med en minnesplakett. Sällskapet deltar på årets båda riksträffar
som båda är förlagda till Jönköping. Midsommarfest i Västra Sund.
Den 14 september läggs sällskapet i Säffle ner. Sällskapet bildades 19/4 1956.
Det finns numera 3 sällskap kvar i Värmland.
Alternativ Jul för 52:e året i följd.
Utmärkelser: Uno Johansson 25-år, Kjell Olsson 30-år, Sven Andersson 2-
årsstandar.

2019

Sällskapet deltar på Norsk Treff i Oslo. I samband med träffen firar DNL Oslo
89 30-år och Oslo 79 40-år. Sällskapet överlämnar minnesplaketter till de
båda jubilarerna. Sällskapet deltar på årets båda riksträffar i Jönköping
respektive Borås. Midsommarfest i Västra Sund. Alternativ Jul för 53:e året i
följd.
Utmärkelser: Gert Norrström 20-år, Börje Wennerström 25-år, Jan-Erik
Nilsson 25-år, Wenche Wennerström 30-år.

2020

På grund av pandemin blev både Nordisk Treff i Drammen samt de båda
riksträffarna inställda. Även Alternativ Jul fick ställas in.
Arborister har varit vid sommarhemmet i Västra Sund och utfört både gallring
och kronsäkring av de stora fina ekar som finns därute. Aktiviteter som
midsommarfest, fisketävling, lilla julafton har genomförts endast med dom
egna medlemmarna.
Utmärkelser: Hans-Erik Forsberg 3-mån.

2021

Årets båda riksträffar inställda på grund av pandemin. Den 7 augusti kunde
vår fisketävling genomföras. Inbjudna var sällskapen från Grums och
Karlstad. Hans-Erik, Börje och Wenche var inbjudna till
arbetsmarknadsenheten i Åmotfors för att berätta om vår verksamhet.
Sällskapet deltar på Karlstadslänkarnas höstfest med ett 60-tal festdeltagare.
Hans-Erik, Wenche och Kjell från sällskapet deltar på en ljusmanifestation på
torget i Arvika. Detta för att hedra dom tiotalet unga som har gått bort under
året på grund av sitt missbruk. LP, kyrkan samt Arvikas kommunalråd deltog
med tänkvärda tal. En värdig ceremoni. Vår hedersmedlem Hans Löfgren 93-
år fyllda och med 51-års nykterhet boende på ”Vågen” i Arvika fick besök av
Wenche och Kjell som strax före jul överlämnade en julklapp från sällskapet.
Alternativ Jul den 54:e i ordningen kunde återupptas efter lättnader i
pandemin. Denna gång vid Mikaeligården i Dottevik.

Sammanfattning

70-år har gått sedan Ole Törnqvist, Göran Nilsson och Ivar Stake vid ett
konstituerande möte lördagen den 2 februari 1952 på Turisthotellet i Arvika
beslöt bilda ” De fria Sällskapen Länkarna Arvika”.
Stor och evig tacksamhet måste därför riktas till dessa kamrater som genom
sin banbrytande insats gjort det möjligt för så många människor i Arvika
kommun och även grannkommuner att ta sig ur sitt missbruk och därmed få
möjligheten att få leva ett människovärdigt och meningsfullt liv.
Många splittrade familjer har också fått möjligheten till återförening tack vare
att ett länksällskap har funnits.
När vi nu gör avstamp mot nya 70-år är vår förhoppning att vi med
ideprogrammet som en röd tråd i verksamheten samt våra kärnvärden
kamratskap och gemenskap tillsammans med alla länksällskap i Sverige och

Norge skall få fortsätta i samma anda och därmed ge möjlighet för dom som
står utanför idag att komma in i vår varma gemenskap.