Historia

Historik över Sällskapet Länkarna i Arvika

 

2 februari 1952

 

Den 2 februari bildades Sällskapet Länkarna i Arvika. En av initiativtagarna och sällskapets ordförande under många år var Ole Törnqvist. Han hade genom sitt arbete åkt landet runt och därigenom fått kännedom om länkrörelsen. De andra två som var med vid bildandet var Ivar Stake som därmed blev sällskapets första sekreterare samt Göran Nilsson som likaledes blev sällskapets första kassör. Efter en tid nämligen den 31 juli hölls det första mötet i egen lokal vid hamnområdet ett rum på 30 kvm. Innan dess hade möten hållits regelbundet bla på Turisthotellet, Gate gästgiveri samt i de nya medlemmarnas bostäder.

 

1954

 

Inköptes sommarhemmet i Västra Sund, säljare var Missionsförsamlingen. Priset var 22000 kr. Detta var på den tiden en svindlande summa. Nämnas kan att ett lån som Arvika kommun beviljat senare avskrevs.

 

1961

 

Var ett betydelsefullt år i sällskapets historia. Då inköpte Arvika kommun fastigheten Strand för uthyrning till sällskapet. Detta är främst fd drätselkammarens ordförande Ove Luthmans förtjänst att denna affär kom till stånd. Han har på många sätt stöttat oss i vårt arbete. Heder åt den mannen.

 

1967

 

Ägde en utbrytning rum. Ett nytt sällskap bildades och anslöts till riksorganisationen. Efter en tid återkom en del av utbrytarna till sitt gamla sällskap. Så småningom upplöstes det nybildade sällskapet.

 

1969

 

Byggdes ett nytt hus vid sommarhemmet. En byggnad med samlingssal, bastu samt tvättrum. Senare byggdes även en veranda.

 

1972

20 års jubileum

 

Firade sällskapet sitt 20-årsjunileum med att vara värd för riksträffen under pingsthelgen. Såväl förhandlingar som jubileumsbanketten hölls i Sporthallen. Omkring 800 personer deltog i riksträffen.

 

1976

 

Fick vi våra efterlängtade hobbylokaler vid Strand. Paviljongen ger plats för snickeri, vävning, bordtennis, biljard m.m.

 

 

 

1980

 

Påbörjades en fullständig renovering av sommarhemmet. Genom att anslag beviljats och att arbetet utföres av medlemmarna kan arbete avslutas tidigt nästa år. Ett helt nytt sommarhem står rustat att te emot medlemmarna samt gästande länkar från Sverige och Norge.

 

1984

 

Iordningställdes en golfbana i miniatyr vid sommarhemmet. Detta visade sig vara en fin rehabiliteringssport för medlemmarna. En del dräneringsarbeten har också utförts.

 

1987

Firade sällskapet sitt 35-årsjubileum vid Volvogården med många gästande länkar från Sverige och Norge.

 

1991

Vår sektion i Charlottenberg bildar eget sällskap. De kommer i fortsättningen att gå under namnet ”De fria sällskapen länkarna Eda”.

 

1992

40 års jubileum

 

Firade sällskapet sitt 40-årsjubileum i Parkhallen. Vår duktiga damklubb överlämnade vid detta tillfälle en penninggåva på hela 5000 kr. Utöver många länkkamrater från Sverige och Norge deltog från kommunens sida blivande kommunalrådet Claes Pettersson med att överräcka en tavla.

 

1996

 

Hans Löfgren avgår på egen begäran på årsmötet efter hela 20-år som ordförande. Till ny ordförande på årsmötet väljs Sven Persson.

 

1998

 

Sven Persson avgår som ordförande efter 2-år på posten och efterträds på årsmötet av Kjell Olsson.

 

1999

 

Vårt sällskap ansluts till riksorganisationen ”De fria sällskapen länkarnas samorganisation”. Denna bildades för att tillvarata länkrörelsens intressen när socialstyrelsen nu övertagit landstingens roll som bidragsgivare och ställer som krav att pengar endast ges till registrerade riksorganisationer.

 

2000

 

Vårt sommarhem i Västra Sund drabbas på senhösten av den nu riksbekanta översvämningen. En av våra byggnader blev i det närmaste totalförstörd. Med hjälp av byggföretag samt egna insatser räknar vi med att under våren 2002 åter kunna ta i bruk en nyrenoverad byggnad innehållande möteslokal, duschrum samt förråd.

 

2002

50 års jubileum

 

Sällskapet firar sitt 50-årsjubileum i ” Grottan Folkets Park” med gästande länkkamrater från både Sverige och Norge. Även representanter från länkarnas samorganisation fanns på plats för att överräcka standar. Kommunens representant socialnämndens ordförande Irene Axelsson håller tal samt överräcker en gåva. För första gången utdelas stipendier ur Bengt Holmbergs fond till förtjänta medlemmar nämligen Hans Löfgren och Rune Nyhlen.

 

2006

 

Sällskapet deltar tillsammans med de två Karlstadssällskapen i en hälsomässa i Sunne. Mässan hade samlat 55 utställare från hela landet.

Sällskapet anordnar ”Alternativ jul” för 40:e året i rad.

 

2007

 

Sällskapet firar sitt 55-årsjubileum i ”Grottan Folkets Park”. Uppvaktande sällskap är Karlstad Älvgatan, Futurum Karlstad, Grums, Karlskoga/Degerfors samt Oslo Nord. Vid detta tillfälle tilldelas Wenche Wennerström och Kjell Olsson 1000 kr var ur Bengt Holmbergs fond till förtjänta medlemmar.

 

2008

Sällskapet flyttar i januari till ny länklokal i centrala Arvika. Den gamla lokalen ”Strand” som man hyrt sedan 1961 avser kommunen nu att försälja.

På årsmötet avgår Kjell Olsson efter 10-år som ordförande. Till ny ordförande väljs  Wenche Wennerström och blir därmed historisk som sällskapets första kvinnliga ordförande. Sällskapet inleder på försök ett samarbete med LP-stiftelsen, IOGT-NTO, Verdandi samt FMN i syfte att stärka den utåtriktade verksamheten.

En välbehövlig upprustning/renovering av sommarhemmet inleds med att byta 6 fönster mot sjösidan, nya innertak, målning och tapetsering av kök och TV-rum samt inköp av ny spis, spisfläkt och kylskåp. Tanken är att samtliga rum skall genomgå renovering.

 

2010

 

Sällskapet hade förmånen att tillsammans med Karlstadssällkapet  Älvgatan vara medarrangör när Karlstadssällskapet Futurum anordnade vår-riksträffen i Karlstad. Den kände skådespelaren Stig Engström framförde en mycket uppskattad och tänkvärd monolog om just alkohol.

Riksträffen som ansågs som mycket lyckad hade samlat 245 deltagare från 34 svenska och 3 norska sällskap.

 

2011

 

Den invändiga renoveringen av sommarhemmet som startade 2008 är nu genomförd. Här har medlemmarna gjort en fin insats. Sommarhemmet står nu väl rustat att ta emot egna medlemmar samt länkvänner med anhöriga från Sverige och Norge. Sällskapet anordnar ”Alternativ jul” för 45:e året i rad.

2012

60 års jubileum

Lördagen den 4 februari firade vi vårt 60 års jubileum på Gate gästgiveri. Drygt ett 80-talet gäster deltog. Fyra Norska och fem Svenska sällskap var representerade. Kvällen startade med ett välkomsttal av vår ordförande Kjell Olsson sedan sjöng vi Länkarnas Marschsång. Därefter serverades maten som bestod av en Räkcanapé till förrätt. Till varmrätt serverades Fläskfilémedaljong med Roségräddsås, därefter blev det kaffe och tårta. Efter supén berättade
Kjell lite om sällskapets historia. Därefter stod kamrathyllningar på programmet, där två medlemmar från Arvikasällskapet fick hyllningar och blommor för sex månaders respektive tolv månaders nykterhet. En kvinna från Drammen i Norge hyllades för sin första nyktra månad av sitt sällskap. Efter hyllningarna sjöngs Långt i lasten. Nästa punkt i programmet var “Gästerna har ordet” Aina Wåhlund inbjuden representant från Arvika kommun, började med att berätta en kort historia om vår stad. Hon betonade även vikten av frivilliga sällskap och deras insatser i samhället. Sedan var det sällskapens representanter som gratulerade och överlämnade gåvor till sällskapet.
“Pluttens trio” stod för underhållningen under kvällen, med sång, musik och historier.

Vi vill tacka alla som medverkade, och gjorde vår kväll oförglömlig.

 

 

2013

 

Under tiden 10-12 maj arrangerade Karlstadssällskapet Futurum riksträff i Karlstad. Vårt sällskap tillsammans med övriga sällskap i Värmland var medarrangör till denna riksträff. Riksträffen hade samlat c:a 280 deltagare från Sverige och Norge. Riksträffen var enligt mångas utsago en mycket lyckad träff.

 

Vidare anordnade sällskapet enligt traditionen midsommarfest vid vårt vackra sommarhem i Västra Sund. Omkring 55 länkvänner med anhöriga från Karlstad, Grums, Göteborg, Uddevalla samt norska länkvänner från sällskapen i Oslo.

 

Vid sommarhemmet slutfördes den invändiga och utvändiga renoveringen av ”Lillstugan” . Här har medlemmarna gjort ett fint arbete.

 

Under tiden 1/10-26/11 genomförde sällskapet en informationskampanj där en rollup tillsammans med den nya länkfoldern ställdes ut på strategiska platser i Arvika såsom vårdcentralen ”Verkstaden”, biblioteket, sjukhuset samt Arvika Näringslivcentrum.  Denna kampanj bidrog säkert starkt till att 4 nya försöksmedlemmar sökte sig till sällskapet i slutet av året.

 

Slutligen anordnade sällskapet för 47:e året i följd ”Alternativ jul”.

Sammanfattning

 

Lördagen den 2 februari 1952 satt Ole Törnqvist, Göran Nilsson och Ivar Stake vid ett konstituerande möte  på Turisthotellet i Arvika och beslutade att bilda ” De fria Sällskapen Länkarna Arvika”.

Stor och evig tacksamhet måste därför riktas till dessa kamrater som genom sin banbrytande insats gjort det möjligt för så många människor i Arvika kommun och även grannkommuner att ta sig ur sitt missbruk och därmed få möjligheten att få leva ett människovärdigt och meningsfullt liv.

Många splittrade familjer har också fått möjligheten till återförening tack vare att ett länksällskap har funnits.

 

När vi nu gör avstamp mot nya 60-år är vår förhoppning att vi med ideprogrammet som en röd tråd i verksamheten samt våra kärnvärden kamratskap och gemenskap tillsammans med alla länksällskap i Sverige och Norge skall få fortsätta i samma anda och därmed ge möjlighet för dom som står utanför idag att komma in i vår varma gemenskap.