Alkoholist

Är jag alkoholist?

Ingen i Sällskapet Länkarna i Arvika vill försöka tala om för dig, om du är alkoholist.

Detta måste du avgöra själv. Besvara nedanstående frågor – om du måste svar ja på två eller flera, så är det sannolikt att du har problem.

Ta då kontakt med oss.

  • Behöver du en ”återställare” dagen efter?
  • Föredrar du att dricka ensam?
  • Förlorar du tid i ditt arbete genom alkoholen?
  • Skadas din familj på något sätt genom din alkoholförtäring, blir den olycklig?
  • Blir du ”darrig” om du inte fortsätter med sprit?
  • Känner du dig rastlös eller orolig på grund av din spritförtäring?
  • Har din arbetsförmåga eller din ambition minskat genom att du använder sprit?
  • Dricker du för att få ”mod” när du skall umgås med andra eller för att uppmuntra dig själv?
  • Skadas ditt rykte eller anseende genom att du använder sprit.

Alkoholism är en sjukdom som drabbar många människor, även de omkring alkoholisten.

Vi kan erbjuda familj, vänner och andra kunskap och gemenskap i den sociala verksamhet som är en del av vårt program.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *